بسم الله الرحمن الرحیم

فرم دریافت کمک های خیرین محترم

در صورت ورود شهر و مسجد ، کمک شما مستقیما برای همان شهر و مسجدی که انتخاب نموده اید منظور می گردد.

شهر:
مسجد:
* مبلغ (ریال):
نام و نام خانوادگی :